Szervető

Szervető

Szervető

Szervető - Élő hagyomány hazai ruházaton

VISELJE SZÍVVEL MAGYARORSZÁG ÉRTÉKEIT!

A hagyományokat őrizni sokféleképpen lehet. Emberfüggő, hogy ki, mit ragad meg ebből a végtelen tárházból, amivel azonosulni tud. Bizony, sokféleképpen lehet őrzőnek lenni. Valaki az íjászatban, lovaglásban, kardvívásban, solymászásban, valaki szertartásban, zenében, éneklésben, táncban, valaki gyógynövények gyűjtögetésével, régi mesterségek, tudományok művelésével és továbbadásával, de van, aki népmesék mesélésével őrzi a hagyományt, és olyan is van, aki szakrális motívumok feldolgozását műveli.

Mi az utóbbit választottuk. Egész egyszerűen azért, mert ez áll szívünkhöz legközelebb. Nem volt nehéz megtalálni, de elkezdeni és megvalósítani már annál inkább. Itt fontos megemlítenem, hogy nem mindenáron akartuk, ha szabad így mondanom: ezt a mesterséget űzni, valahogy fentről is, lentről is támogatva lett...

Nagyra becsülünk mindenkit, aki valamilyen módon a hagyományokat és nemes értékeket őrzi. Biztosra vesszük, hogy csakis ezen az úton lehet tartós egyensúlyban létezni világunkban.

A Szervetőt lehetetlen lenne egyetlen ember gondolati megnyilvánulására visszavezetni, pontosan azért, mert számos ember hívta életre és spontán történések éltetik és motiválják a mai napig. Minden lelkesítő szó, támogató elismerés, elégedett mosoly a viselőtől, előmozdítja a kitartást a további ötleteléshez, gyártáshoz.

Ha a szavak mélyére nézünk, a jelentésből következtethetünk erre a kapcsolati összetettségre.A Szervető bármilyen ismerősnek is cseng, nem találjuk meg a szótárban, mivel egy sokat sejtető fantázianévről van szó. Egy fantázianév, amely előhívja a magyar nyelv szóképzésének és jelentéstartalmának mágikus szépségét.

Mit is jelent?

A szer szót önmagában már kevés helyen tartják számon. Az Őrségben és Erdélyben bukkanhatunk használatára, mint település vagy közösség egy részét jelölőnek. Leginkább gyökszóként ismeretes, gondolhatunk például a szeretet, szerelem, szertartás, szerkezet, szerv, szervezet, szerzet, szerzetes szavakra. Összetett szóként is előfordul nyelvünkbe: módszer, rendszer, gyógyszer. Ezek nagyon fontos és régi szavak nyelvünkből, biztosra vehetjük, hogy a szer használata is az.

Ezen szavak jelentése kapcsán is kihámozható, hogy egy olyan összetett jelentéstartalommal bír, melynek „kapcsolata kell legyen azzal, hogy együtt, össze, és összetevő, mód és rend, mérték és sor, mert az elmúlt századokban olyan jelentés összefüggésekben fordult elő, mint megfelelő mód, (időbeli) sor, elrendezés, mértéktartás, rendtartás, teremtés, megőrzés, szövetség és közösség.”

(Csörgő Zoltán: )

A szertűz szintén egy régi magyar hagyományhoz vezet, amivel együtt jár a közös megtisztulás, elmélkedés, egységélmény és ünneplés.

Amikor kipattant fejemből a szó, a közösségre, egysége gondoltam, és arra, hogy a magyarságnak egy új összefogó szövetséget kell kötnie, szintézisben a hagyományokkal.

Ennek az összetartó gondolatnak a Kárpát-medencében való elhintését jelenti: a Szervető


A közös tudás, a természettel egyensúlyban való élés és gondolkodás, mind egy olyan -sajnos- régi világ letűnni látszó elemei, amit őseink szellemisége is hordozott. Történetírók leírásai, régészeti leletek vagy éppen nagyanyáink adják tudomásunkra ezt az időtálló értékrendszert jelen korunknak.

A Szervető kizárólag a magyarsághoz tartozó szimbólumokat használ. Olyan ősi jelképeket jelenít meg, melyek ennek az előbb említett értékrendszernek tanúságai, melynek kihagyhatatlan eleme a magyar népművészet.

Ezeket a jelképeket új formában használja fel, kifinomultan aktualizálva a jelen kornak, anélkül, hogy azok jelentéstartamukat vesztenék.

Logónk hármas elemi egységet képez, a tűz, víz, levegő egyensúlyát. A keleti világszemléletben elterjedt 5 elemből, ez a három az, amit mi magunkban is tapasztalhatunk és egyensúlyozhatunk, belső gyakorlatokkal is irányíthatunk, ez a jóga, egészséges életmód, életvezetés és a harcművészetek alapja is.

Ha még érdekel a téma, fedezd fel Te is a Szervető világát! Biztos vagyok benne, hogy honlapunk, hasznos üzeneteket hordoz Számodra is!


Szeretettel:

Szer-Vetők