Bezdédi

Bezdédi

Bezdédi

A honfoglalók sírjából ismeretes Tiszabezdédről.

Eredetileg középen egy egyenlőszárú kereszt áll, amit az ún. istenfa körbezár.

Néprajz

A mintákat a székelyek is megőrizték, sokáig jelen van kapufaragásokon. Néprajzi adatok alapján az egyes motívumok értelmezése eképp írható le:

Az istenfa a teremtő és fenntartó erőt jelképezi.
Az állatok, melyek közrefogják: az orrszarvú a tökéletesség jelvénye,
A sárkány: a kikelet, ébredés, újjászületés jelképe.

Régészet és mitológia
Tiszabezdéden egy honfoglalás kori lovas sírból került ki az ezüst tarsolylemez díszités, mely egészen régi időkbe vezet.

A griff, mint szimbólum már a legkorábbi, ókori közel-keleti mitológiákban és díszítőművészetben is feltűnik, értelmezések szerint szimbolizálva a sötétséget, az éjszaka szellemét, de egyben a tudatos álomvilágot is. A griffek a középen álló "istenfát" őrzik és tisztelik. A griff a Kárpát-medencébe érkező sztyeppei nomád hagyományokban a hunok óta megjelenik, de legjellemzőbb az avar korban, az ún. griffes-indás díszítőművészetben. Sokáig jelen van a székelyföldi kapufaragásokban, innen következtethetünk értelmezésére is, azonban a 18. században kivész az ornamentikából.

forrás: / Huszka József: A magyar Turáni Ormanetika Története /